STORIES I DIDN`T SHARE

STORIES I DIDN`T SHARE

STORIES I DIDNT SHARE

Under utbildningen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola får varje student möjlighet att under fyra veckor planera och genomföra ett projekt inom valfritt område.

Jag hade tidigt bestämt att jag ville jobba med storytelling. Att berätta en historia i bild eller illustration skapar ett mervärde. Istället för att berätta mina egna historier så ville jag berätta andra människors berättelser om sig själva.

I sociala medier berättar vi hela tiden vår berättelse om oss själva, en bild som lätt blir enkelspårig och som syftar till att generera likes.

Jag ville hitta en annan sida, jag ville få tag i de statusar som aldrig blev skrivna. Mitt projekt valde jag att kalla “Stories I didn`t share” och det handlade om alla de statusuppdateringar vi inte delar med oss av. För att kunna samla statusarna anonymt skapade jag en mail och lämnade ut inloggningsuppgifterna. Jag publicerade ett inlägg på Instagram där jag uppmanade folk till att skicka in sina bidrag inom en vecka. Detta inlägg delades arton gånger vilket innebar att det helt plötsligt fick spridning långt utanför min vänskapskrets. Jag hade skrivit inlägget på både svenska och engelska och

innan veckan var slut hade inlägget nått alla världsdelar utom Sydamerika.

Av de mail jag fått in valde jag ut åtta stycken som jag illustrerade i olika tekniker. Utifrån illustrationerna skapade jag sedan nio olika storformatsposters som presenterades till de olika texterna. Affischerna visades sedan upp på vår

slututställning “Ur askan i elden” på Kulturhusvinden under januari 2015. Affischerna trycktes även upp för försäljning.

This is one of the stories that was never shared.

”Sometimes I want to stop living two different lives but I don’t know which life to choose.”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Jag vill sluta leva dubbelliv,

men jag vet inte vilket liv jag ska välja. ”

stories_i_didnt_share_1

This is an illustration of one of the stories that was never shared.

”I woke up to one of those days. One of those days again. Days when I don’t know what I am doing, where I am going, or why. Woke up with out a good reason to get out of bed. Went to work without a clue. Arrived home again. Went to sleep. Waiting for the cycle to repeat. But I don’t want it to.”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”När man vaknar till ännu en sådan dag. En sådan dag igen. En dag där man inte vet vad man håller på med, vart man är på väg eller varför. Stiger upp, men vet inte varför, går till jobbet men fattar inte vad man gör där. Kommer hem, lägger sig o väntar på att bandet ska gå på repeat, men vill inte. ”

stories_i_didnt_share_2psd

This is an illustration of one of the stories that was never shared.

”What you see isn’t what my life really looks like, but I let you believe it is. ”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Vad ni ser, är inte hur mitt liv ser ut. Men det låter jag er tro.”

stories_i_didnt_share_3psd

This is an illustration of one of the stories that was never shared. ”

One day after my dad died I found out that he had been to a prostitute several times. There were these images on his camera. Shocked and ashamed, I really needed to talk to someone. But then I realized I couldn´t. What would they think of him? So this story remains a secret. ”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Dagen efter min pappas död, fick jag reda på att han hade varit hos en prostituerad flera gånger. Jag hittade bildbevisen I hans kamera. Chockad och fylld av skam, kände jag att jag verkligen behövde prata med någon. Men så insåg jag att jag inte kunde det.. Vad skulle de tänka om honom? Så jag behöll hemligheten för mig själv. ”

stories_i_didnt_share_5

This is an illustration of one of the stories that was never shared.

”Suddenly, it wasn’t so easy to meet people’s gaze any longer. (14-09-14)”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Så var det inte så lätt att möta människors blick längre.

(14-09-14)”

stories_i_didnt_share6

This is an illustration of one of the stories that was never shared .

”Tomorrow I meet with the doctor to begin with anti-depressants again. So all facebook friends , help me to be healthful. Do not comment on my weight, someone’s weight. Do not mix words ” job ”, ” must” and ”best” in the same sentence . Thanks in advance.”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Imorgon träffar jag läkaren för att börja med anti-depressiva igen. Så alla facebookvänner, hjälp mig att bli frisk. Kommentera inte min vikt, någon annans vikt. Blanda inte orden ”jobb”, ”måste” och ”bäst” i samma mening. Tack på förhand. ”

7

This is an illustration of one of the stories that was never shared.

”I’m way off, seriously, way off. I have no idea what I’m doing with my life. It’s like I can’t even find the road I should be on.”

Det här är en tolkning av en av de statusar som aldrig publicerades.

”Jag är ute och cyklar. Helt ärligt, jag är ute och cyklar. Jag har ingen aning om vad jag ska göra med mitt liv. Det är liksom inte ens en väg jag cyklar på.”

This is an illustration of one of the stories that was never shared. I'm way off, seriously, way off. I have no idea what I'm doing with my life. It's like I can't even find the road I should be on. Jag är ute och cyklar. Helt ärligt, jag är ute och cyklar. Jag har ingen aning om vad jag ska göra med mitt liv. Det är liksom inte ens en väg jag cyklar på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *