AVHANDLINGS LAYOUT

AVHANDLINGS LAYOUT

OMSLAG & LAYOUT PSYKOLOG AVHANDLING

Formgivning av omslag för“Evolving identities” en avhandling i psykologi av Johanna Carlsson.

Evolving identities handlar om identitetsutveckling hos personer i övre tjugoårsåldern. Jag ville att omslaget skulle förmedla den tes som framhålls i avhandlingen. Identiteten ses som en organism som kan förändra sin karaktär i interaktion med andra, och även förändras genom livets olika faser.

Samtidigt kändes det viktigt att skapa en ren och klassisk design som passar in i den akademiska världen.

avhandling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *